Missbruk bland äldre

Äldre över 65 år har inte tillgång till samma vård och behandling som yngre missbrukare.

Alltför ofta anses omsorg som tillräcklig insats. Gruppen 65-80 år dricker oftare eller lika ofta

som den övriga befolkningen. En stor andel av äldre dricker för att lindra sorg och förluster.

 

Är ett minne som sviker, skakningar, depression och andra symtom tecken på verkningar av ålder

eller för mycket alkohol?

 

Att jobba med missbruk inom äldreomsorgen är ofta ett svårt arbete som kräver kunskap och empati.

Den här endagskursen vänder sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och möter missburk

bland dina brukare.

 

Kursens mål är att ge deltagarna kunskaper bl.a. om:

- Vad är orsaken till kraftigt ökande missbruk bland äldre vårdtagare?

- Samhällets skyldigheter inom missbruksvården

- Hur bemöter man en bersuad vårdtagare?

- Hur utvecklar man samverkan med anhöriga?

- Hur utvecklar man samverkan med den lokala missbruksvården och närsjukvården?

- Krocken: den enskildes vilja, personalens arbetsmiljö coh tillgängliga resurser

- Hur fungerar sekretesslagen mellan anhörig och vårdpersonal?

- Hur gör man en anmälan om behov av missbruksvård till Socialtjänsten?

 

Kursen genomförs under en dag.

Kursort: Göteborg (specialarrangemang kan diskuteras)

Pris: 1.800 kr (exkl. moms)