Att möta äldre i kris och sorg

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete möter äldre i kris och sorg.

Kursen är lämplig för personal både på boenden och inom hemtjänsten,

som i sitt arbete gynnas av kunskap kring sorg och kriser för ett

bättre bemötande.

 

Denna endagskurs syftar till att ge deltagarna grundläggande förståelse

och kunskap kring:

 

- krisens olika faser

- hur kriser och sorg kan ta sig uttryck

- att möta och skapa en relation till person i kris

- att förstå och bistå i individens återhämtningsprocess

 

Kursen genomförs under en dag.

Kursort: Göteborg (specialarrangemang kan diskuteras)

Pris: 1.800 kr (exkl. moms)