Depression/Suicid

Den psykiska ohälsan ökar dramatiskt i vårt samhälle. Den utgör idag 40-50 %

av våra sjukskivningar och depression är den vanligaste orsaken. Långvariga

 obehandlade depressioner kan leda till livshotande tillstånd och självmord.

Med ökade kunskaper ökar möjligheten att reagera på "tidiga varningstecken"

innan det är försent.
Traumatiska händelse, sexuella övergrepp, suicidala beteenden hos familjemedlemmar,

relationsproblematik och/eller ensamhet och bristande socialt nätverk kan vara

utlösande faktorer.

Denna endagarskurs är upplagd så att alla kan tillgodogöra sig den utan förkunskaper i

psykiatri. Syftet är att göra det svåra och obegripliga mer begripligt!

 

Följande teman kommer att behandlas:

DEPRESSION:

- Olika typer av depression

- Symtom/tidiga varningstecken

- Vad händer i hjärnan/kroppen vid depression?

- Behandling/ varför antidepressiv medicin?

- Kognitiv terapi som behandlingsmetod

-Olika personlighetstyper/sårbarhetsfaktorer

 

SUICIDPREVENTION:

-Suicidnära personer

-Vad är det som händer när kroppen inte längre orkar?

-Fallbeskrivningar

-Den suicida processen

-Myter, tabun och rädslor inför suicidalitet

-Suicidprevention

-Det svåra samtalet

-Undantag/riskgrupper utanför depressionsdiagnosen

 

Kursen genomförs under en dag.

Kursort: Göteborg (specialarrangemang kan diskuteras)

Kostnad: 1.800:- (exkl. moms)