Demens

Antalet personer i Sverige med demenssjukdom uppskattas idag till över 160.000,

och var femte person över 80 år lider av demens.

Personer med demens kommer att kraftigt öka eftersom vår livslängd blir allt längre.

Allt fler av dessa bor hemma, vilket ställer stora krav på bl.a. hemtjänstpersonalen.

Det är viktigt att alla som är verksamma inom vårdsektorn har kunskap och

förståelse för den demenssjuke och dess sjukdomsförlopp.

 

Denna endagskurs ger en utmärkt insyn i demensens problemområden och

belyser bl.a. följande teman:

 

- Normalt åldrande eller demens?

- Olika typer av demens (debut, symtom, förlopp, behandling)

- Bemötande av personer med demens

- Vad händer i hjärnan vid demenssjukdomar?

- Sekundära sjukdomar till demens

- Att leva med en dement person

- Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för vård och omsorg vid demens

- Diffrentialdiagnoser till demens

 

Kursen genomförs under en dag

Kursort: Göteborg (specialarrangemang kan diskuteras)

Pris: 1.800 kr (exkl.moms)