Samtalsterapeut

Vill du kunna genomföra professionella samtal?

Vill du kunna stödja och utveckla din medmänniska?

Vill du få kunskap om grundläggande samtalstekniker?

Vill du kunna ge råd och stöd för att skapa förändring och utveckling?

Om du svarat JA på ovanstående frågor är detta utbildningen för dig!

I samtalsterapi möter man människor som av olika skäl söker en samtalsterapeut. Det kan handla om allt från personer som har relationsproblem i äktenskapet, inom familjen eller på sin arbetsplats. Men det kan också handla om personer med dålig självkänsla, ångest eller svårigheter med hur man skall hantera en speciell social situation. Utbildningen ger dig grunderna för att arbeta med såväl undomars som vuxnas förändring och utveckling.

Utbildningen är en diplomerad grundutbildning. Ubildningen äger rum under fyra månader på halvdistans vilket innebär att du den mesta tiden kan bedriva dina studier på hemorten. Vid fyra tillfällen träffas gruppen i Göteborg för gemnsamma seminarium. I övrigt arbetar ni individuellt under handledning.

Studierna utgår från vedertagna psykosociala samtalstekniker (t.ex. motiverande samtal, MI) för att succesivt övergå till en praktisk del där teknikerna övas i steg: Först övar deltagarna på varandra. Därefter prövas era färdigheter med någon ni känner väl och som ställer upp som tänkt klient. Efter dessa två faser kan ni börja söka efter att få träna med för er okända personer. Under dessa tre faser har ni tillgång till handledning.

Efter godkänd utbildning erhåller DU ett utbildningsbevis som Diplomerad Samtalsteapeut.

Kurs: fyra månader, halvdistans/Göteborg

Avgift: 13.600:- (exkl. moms)

Kurslitteratur ingår


Läs mer: https://www.kunskapsbutiken.com/utbildningar/samtalsterapeut/