Miljöterapi

Miljöterapi utgör grunden för organisation, struktur och relation för behandling på HVB-hem eller liknande institutioner. Denna utbildning är en kvalificerad utbildning i miljöterapi och vänder sig till verksamma inom miljöterapeutiska miljöer.

Kursen bedrivs som halvdistans vilket innebär att deltagaren vid fyra tillfällen samlas på kursorten. Övrig tid är självstudier med handledning vilket innebär att deltagarna kan/skall ingå i sin ordinarie verksamhet.

Kursen mål är att skapa förutsättning för ett miljöterapeutiskt arbete där teori och praktik sammanflätas till ett professionellt förhållningssätt. Detta genom att:

- Kursen syftar till att förstå, beskriva och hantera de processer som uppstår i en miljöterapeutisk miljö, t.ex ett HVB-hem.

- Genom kursen skall deltagaren erhålla kunskap om hur man strukturerar och skapar ett

professionellt förhållningssätt för bearbetning och utveckling.

- Fokus ligger på att förstå bakomliggande orsaker till ett beteende samt hur detta påverkar såväl klient, den enskilde behandlaren, arbetsgruppen, behandlingsgruppen som kringsystem i klientens nuvarande situation.

- Ett miljöterapeutiskt förhållningssätt innebär att inom en strukturerad verksamhet förstå, bearbeta känslor/handlingar för att främja en positiv utveckling.

Kursort: Göteborg/halvdistans

Kurstid: 4 heldagar under 4 månader samt eget arbete.

Kursavgift: 7.400:- (exkl. moms), kurslitteratur ingår


Läs mer: https://www.kunskapsbutiken.com/utbildningar/miljoterapi/