Neuropsykiatriska funktionsnedssättningar

Vad är skillnaden mellan alla dessa bokstavskombinationer?

Öka dina kunskaper för att bättre förstå och kunna bemöta personer med dessa

diagnoser inom autismspektrat.

Du som jobbar med barn och ungdom i någon form kommer här att få en mycket viktig

orientering inom dessa mycket vanligt förekommande diagnoser.

 

Neuropsykiatriska svårigheter som ADHD och autismspektrumsvårigheter

blir allt vanligare. Många, inom såväl socialtjänsten som inomi skolans värld, upplever att man inte har

tillräcklig utbildning när det gäller dessa typer av diagnoser, vilket innebär att

de har svårt att förstå coh hantera situationer som uppstår.

 

Denna endagskurs blandar teori och praktiska exempel och kursens mål är att

förmedla en djupare kunskap om vad diagnoserna inom autismspektrat är

och vad det innebär för den enskilde individen.

 

Ur innehållet:

 

- Symtom och diagnoskriterier/senaste forskningsrön

- Begreppsdjungeln - ADHD, Aspberger, Autistiskt Syndrom,

Atypisk Autism - vad är vad?

- Vad orsakar autism? Hur vanligt är det?

- Svårigheter i det sociala samspelet

- Autism och känslor

- Påfrestningar i vardagen

- Styrkor och tillgångar med diagnosen

- Autism och psykisk ohälsa

- Fallbeskivningar

- Diagnosens betydelse

 

Kursen genomförs under en dag.

Kursort: Göteborg (specialarrangemang kan diskuteras)

Pris: 1.800 kr (exkl. moms)