Motiverande samtal 

Kursupplägg: Tre heldagar (2+1)

Kursen vänder sig till den personalkategori som i sitt arbete möter personer som behöver 

överväga en förändring av sin nuvarande livssituation. Motiverande samtal utgår från psykologen 

Carl Rogers teorier om samtalsledarens roll i ett förändringsarbete och har utvecklats av 

psykologerna Miller och Rollnick. Utgångspunkten är att motivera till förändring. Förändringen kan 

handla om stora såväl som mindre förändingar som har betydelse för brukarens livskvalite´.

Genom kursen skall deltagaren erhålla kunskap om MI som såväl behandlingsmetod som samtalsteknik.

Syftet med utbildningen är att lära deltagaren att leda en förändringsprocess utifrån brukarens 

berättelse och bistå i en förändringsprocess som tar sin utgångspubkt i hur det är till hur man ville att 

det skulle vara. MI är lösningsfokuserad och kursen syftar till att ge deltageren förståelse för 

förändringsprocesser och samtalstekniker för att guida brukaren genom förändringsprocessen.

Kursupplägget är att utgå från det Motiverande samtalet som modell. Under två heldagar är deltagarna 

först samlade för att varva teori oh praktiska övningar enligt modellen ovan. Efter dessa två dagar får 

deltagaren uppgifter att pröva att utföra Motiverande samtal med brukare. Efter cirka en månad återsamlas 

gruppen för handledning, reflektion och teoretisk fördjupning kring de erfarenheter som gjorts. 

Deltagaren ges utifrån vad som under återsamlingen framkommit ytterligare uppgifter att ta med sig för att 

praktiskt prova i det Motiverande samtalet. Kursens pedagogik är att i så hög grad som möjligt efterlikna det 

Motiverande samtalet (MI).

 

Kursavgift: 4.600:- skr  (exklusive moms)

Utbildningsort: Göteborg  (annan ort efter överenskommelse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursen vänder sig till den personalkategori som i sitt arbete möter personer som behöver överväga en förändring av sin nuvarande livssituation. Motiverande samtal utgår fån psykologen Carl Rogers teorier om samtalsledarens roll i ett förändringsarbete och har utvecklats av psykologerna Miller och Rollnick. Utgångspunkten är att motivera till förändring. Förändringen kan handla om stora såväl som mindre förändingar som har betydelse för brukarens livskvalite´. Genom kursen skall deltagaren erhålla kunskap om MI som såväl behandlingsmetod som samtalsteknik. Syftet med utbildningen är att lära deltagaren att leda en förändringsprocess utifrån brukarens berättelse och bistå i en förändringsprocess som tar sin utgångspubkt i hur det är till hur man ville att det skulle vara. MI är lösningsfokuserad och kursen syftar till att ge deltageren förståelse för förändringsprocesser och samtalstekniker för att guida brukaren genom den process som schematiskt beskrivs nedan. Modellen nedan beskriver de olika moment som kursen innehåller där kursen tar sin början i den gröna rutan och går sedan medsols.

 

Kursupplägget är att utgå från det Motiverande samtalet som modell. Under två heldagar är deltagarna första samlade för att varva teori oh praktiska övningar enligt modellen ovan. Efter dessa två dagar får deltagaren uppgifter att pröva att utföra Motiverande samtal med brukare. Efter cirka en månad återsamlas gruppen för handledning, reflektion och teoretisk fördjupning kring de erfarenheter som gjorts. Deltagaren ges utifrån vad som under återsamlingen framkommit ytterligare uppgifter att ta med sig för att praktiskt prova i det Motiverande samtalet. Kursens pedagogik är att i så hög grad som möjligt efterlikna det Motiverande samtalet (MI).

Kursavgift: 4.600:- skr  (exklusive moms)

Utbildningsort: Göteborg eller efter överenskommelse