Lex Sarah

 
Enligt lag skall alla som arbetar inom vård och behandling vara väl förtrogna med  såväl innehållet i Lex SARAH som hur man rent praktiskt upprättar och fullföljer en Lex SARAH-anmälan. Under denna halvdag ges först kunskaper kring förarbeten och motiv till varför Lex Sarah kom till. 
Lex SARAH ses av lagstiftaren som ett kvalitetsarbete. Vad menas med det?
Enligt lagen har verksamheten en rad olika skyldigheter: rapporteringsskyldighet, utredningsskyldighet, skyldighet att  avhjälpa och/eller undanröja missförhållanden samt anmälningsskyldighet till IVO. Vad menas med dessa skyldigheter?
Föreläsningen syftar till att ge svar på hur den praktiska processen ser ut: Hur går jag tillväga vid en Lex SARAH-anmälan? Vem anmäler jag till? Vad händer sedan och vad krävs av mig och av verksamheten? Hur följs anmälan upp?
 
Föreläsare: Wolf Zughaft 
Plats: Mölndals Kulturhus Möllan 
Avgift: 1.200:- (exklusive moms) 
Anmälan:  Vi ordnar föreläsning efter ert behov! 
kontakt@kunskapsapsbutiken.com, alternativ mob.0707 12 53 10 
 
Väl mött!