Ledarskap - Det svåra samtalet

Som ledare eller chef med personalansvar kan du ställas  inför sociala situationer där du som 

ansvarig måste konfrontera en medarbetare. Det kan handla om att medarbetaren har drogproblem, 

för hög sjukfrånvaro, beter sig kränkande eller missköter sina arbetsuppgifter på andra sätt. 

För dig som chef kan också ett utvecklingssamtal eller ett lönesamtal upplevas som ett svårt samtal. 

Denna kurs syftar till att ge dig som chef verktyg att förbereda, genomföra och följa upp "det svåra samtalet". 

Som chef har du ansvar för att "det svåra samtalet" genomförs på ett professionellt sätt. 

För att inte förvärra situationen för såväl medarbetaren, organisationen som för dig som ledare 

gäller det att vara medveten om ditt eget agerande  samt vara förberedd på medarbetarens reaktioner. 

Konflikter är en del av livet så lösningen är inte att undvika dessa utan att på ett professionellt sätt möta dem, 

För att kunna göra detta krävs engagemang, öppenhet för kommunikation  och kunskap om motiverande samtalstekniker.

 

För att kunna ge dig som chef vertktyg till att genomföra kreativa, lösningsfokuserade samtal är kursens innehåll följande:

 

- att hantera olika former av konflikter

 

- skillnad på individ- och gruppkonflikter

 

- att genomföra strukturerade öppna samtal med sammanhangsmarkeringar

 

- att möta och hantera medarbetarens reaktioner -  såväl flykt som aggression

 

- att åtgärda och följa upp oönskat beteende

 

- att genomföra uvtecklings-, löne- samt omplacerings- eller uppsägningssamtal

 

 

Kursen kommer att genomföras under två dagar. Under andra kursdagen kommer deltagarnas egna erfarenheter att stå i centrum. Tillsammans ger vi feed-back och praktiska tips.

 

Kursort: Göteborg (specialarrangemang kan diskuteras)

 

Avgift: 6.400:- (exklusive moms)