Kris och trauma - Återhämtning

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete möter människor som befinner sig i 

kris och/eller upplevt traumatiska situationer.

Kursen är lämplig för olika personalkategorier inom socialtjänst, HVB-hem, 

vård och omsorg och andra sociala verksamheter som i sitt arbete möter människor 

som upplevt traumatiska situationer och befinner sig i kris.

 

Kursen kan ses som en påbyggnadskurs till grundkursen "Att möta människor i kris" men är en fristående kurs. 

Kursens mål är att ge deltagarna kunskaper kring:

- att förstå kriser och traumats olika faser

-att kunna se och förstå när människor uppvisar kris-eller traumatiska beteenden

- att möta människor i kris och/eller trauma

-att förstå och bistå i individens återhämtningsprocess 


 

Kursen genomförs under två dagar.

Kursort: Göteborg (specialarrangemang kan diskuteras)

Pris: riktpris 4.600:- (exkl.moms)