Juridik för socialarbetare

Kuskapsbutiken erbjuder juridiska tvådagarskurser för socialarbetare. 

Kurserna syftar till att ge deltagarna kunskap kring den lagstiftning som är 

gällande inom det sociala området.  Dessa kurser kan specialdesignas utifrån just era behov.

Exmpel på juridiska områden som Ni kan välja att fokusera kursen kring är:

- Socialtjänstlagens grundprinciper

- BBIC

- Bistånd och dess handläggning

- Omsorg om barn och ungdom

- Tvångs (LVU) ocg frivilliga insatser mot barn och ungdom,

- LVM

- LSS

- Omsorg om äldre

- Handläggningsregler, sekretess och tillsyn

- Lex Maria/Lex Sarah

- Arbetsrätt

 

Kontakta Kunskapsbutiken för specialdesignad juridisk kurs utifrån era behov!!

Kursavgift: 2.600:- (ex.moms)

Kursort: Göteborg eller annat ort enligt överenskommelse