Depression/Suicid

Den psykiska ohälsan ökar dramatiskt i vårt samhälle. Den ungör idag 40-50%

av våra sjukskrivningar och depression är den vanligaste orsaken. Långvariga 

obehandlade depressioner kan leda till livshotande tillstånd och självmord. 

Med ökade kunskaper ökar möjligheten att reagera på tidiga varningstecken

innan det är för sent. 

Traumatiska händelser, sexuella övergrepp, suicidala beteenden hos familjemedlemmar, 

relationsproblematik och/eller ensamhet och bristande socialt nätverk kan vara

utlösande faktorer.

Denna endagskurs är upplagd så att alla kan tillgodogöra sig den utan förkunskaper

i psykriatri. Syftet är att göra det svåra och obegripliga mer begripligt.

 

Följande teman kommer att behandlas:

 
DEPRESSION:
 
- olika typer av depression
- symtom/tidiga varningstecken
- Vad händer i hjärnan/kroppen vid depression?
- Behandling/varför antidepressiv medicin?
- Kognitiv terapi som behandlingsmetod
- Olika personlighetstyper/sårbarhetsfaktorer
 
SUICIDPREVENTION:
 
- Suicidnära personer
- Vad är det som händer när kroppen inte längre orkar?
- Fallbeskrivningar
- Den suicida processen
- Myter, tabun och rädslor inför suicidalitet
- Suicidprevention
- Det svåra samtalet
- "Undantag"/riskgrupper utanför depressionsdiagnosen
 
Kursen genomför som endagarskurs
 
Kursort: Göteborg (specialarrangemang kan diskuteras)
 
Pris: 1.800:- (exklusive moms)