Att möta människor i kris!

Kursen vänder sig till Dig som i ditt arbete möter människor i kris. 

Kursen är lämplig för olika personalkategorier inom socialtjänst, HVB-hem

vård och omsorg eller inom andra sociala verksamheter som i sitt arbete möter människor som är eller har varit i kris.

Kursen är en introduktionskurs och är i första hand riktad till personalgrupper som inte direkt bedriver behandling men 

som i sitt arbete gynnas av kunskap kring kriser för ett bättre bemötande.

Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande förståelse och kunskap kring:

-krisens olika faser

-hur kriser kan ta sig uttryck

-att möta och skapa relation till person i kris

 

Kursen genomförs under två dagar

Kursort: Göteborg  (specialarrangemang kan diskuteras)

Avgift: riktpris 4.600:- (exkl.moms)