Kris och trauma

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete möter människor som befinner sig i kris och/eller upplevt traumatiska situationer. Kursen är lämplig för olika personalkategorier inom socialtjänst, HVB-hem, vård och omsorg och andra sociala verksamheter som i sitt arbete möter människor som upplevt traumatiska situationer och befinner sig i kris. Kursens mål är att ge deltagarna kunskaper kring:

- att förstå kriser och traumats olika faser

-att kunna se och förstå när människor uppvisar kris-eller traumatiska beteenden

- att möta människor i kris och/eller trauma

-att förstå och bistå i individens återhämtningsprocess

Kursen genomförs under två dagar.

Kursort: Göteborg (specialarrangemang kan diskuteras)

Pris: riktpris 4.600:- (exkl.moms)


Läs mer: https://www.kunskapsbutiken.com/kurser/kris-och-trauma/