Kreativt Ledarskap

Denna kurs vänder sig till dig som är chef, teamledare, projektledare eller innehar annan ledarroll. Den kreative ledarens viktigaste uppgift är att få andra i organisationen att växa. För att kunna utföra ett kreativt ledarskap krävs engagemang men också kunskap kring att möta och utveckla såväl individuella medarbetare som arbetsgruppen.

Att bedriva kreativt ledarskap syftar till att vägleda och få andra att se sina egna möjligheter och lösningar.

Det kreativa ledarskapet leder till aktiva medarbetare vilket skapar en positiv arbetsmiljö. Kursen kreativt ledarskap ger dig kunskaper, insikter kring olika tekniker och förhållningssätt för att utveckla ditt ledarskap. Kursen Kreativt Ledarskap innehåller: - det kreativa ledarskapets mål, värderingar och förhållningssätt - arbetsgruppens psykologi - rollteori - salutogent förhållningssätt - utvecklande samtalstekniker - motivationsamttal - ansvarsfördelning, delegation och feed-back Kursen är en tvådagarskurs. Kursort: Göteborg (specialarrangemang kan diskuteras) Avgift: 6.400:- (exklusive moms) KunskapsButiken erbjuder också kvalificerat Mentorskap. (se vidare under Handledning/Mentorskap)

Läs mer: https://www.kunskapsbutiken.com/kurser/kreativt-ledarskap/