Hot och våld

Att möta, behandla och vårda klienter med omfattande problematik, är ett komplext uppdrag som ställer höga krav på den enskilde medarbetaren och organisationen.

Aktivt arbete med värderingar och attityder gör det möjligt att förhindra hot- och våld på ett konstruktivt sätt.

Uppgiften ligger i att ständigt klargöra uppdraget, sammanhang och syfte tillsammans med klienten och därigenom förebygga och förstå risksituationer.

Kursen syftar till att placera den här klientgruppen i en kontext som gör det möjligt att förstå hur man kan hantera konflikter, förebygga frustration, aggressivitet och våld som har att göra med klientens avvikande beteende, men som också uppstår i mellanmänskligt samspel.

Kursen genomförs under 2 dagar

Avgift: 4.600:- (exkl.moms)

Kursort: Göteborg/hemort


Läs mer: https://www.kunskapsbutiken.com/kurser/vald-och-hot/