Mentorskap - det individuella alternativet

Som ledare har man alltid behov av att reflektera kring sitt ledarskap. Vem är jag i mitt ledarskap? 

Hur kommunicerar jag till arbetsgruppen som ledare? 

Hur skall jag hantera och handla i specifika situationer? 

Hur skall jag utveckla mitt ledarskap?

Som ledare ställs man ständigt inför nya situationer som man själv inte direkt har svar på.

KunskapsButiken erbjuder därför dig som ledare ett individuellt mentorskap där du tillsammans med din 

mentor ges möjlighet att diskutera och reflektera över uppkomna situationer i din verksamhet och i ditt ledarskap.

Syftet med mentorskapet är att du skall erhålla stöd och hjälp att utvecklas i ditt ledarskap.

Våra mentorer är välmeriterade och har mångårig erfarenhet av såväl socialt arbete som ledarskap/chefskap.

Det individuella mentorskapet bygger på att vi matchar våra mentorers erfarenheter och kunskaper med dina behov

 som ledare.  Eftersom behoven kan se olika ut upprättar vi tillsammans en individuell mentorsplan utifrån just dina behov.

Det är du som ledare som bestämmer behov, innehåll och hur ofta du vill träffa din mentor - individuellt mentorskap!

Vi vill genom det individuella mentorskapet sätta ditt ledarskap och din utveckling i centrum - på dina villkor!!!

 

Avgift: 2x45 min/ 2.800:- , 3x45 min/ 3.800:-, (exkl. moms). Eventuell resersättning tillkommer.

 

 


Kontakt

KunskapsButiken Nordic AB

Tennisväg 13
Frillesås
439 61


0707 12 53 10
0729 81 99 21