Välkommen till vårens Tema-föreläsningar!

28/3 Trauma och återhämtning  - FD Lars Rönnmark

Tyvärr möter vi allt oftare människor som varit utsatta för mycket traumatiska händelser. 
Många av dessa är idag ensamkommande ungdomar som varit med om fasansfulla upplevelser..
Att dessa händelser sätter djupa psykologiska spår kan vi självklart förså men hur skall vi upptäcka 
och bistå dessa personer?
 
Under denna dag får vi  teoretiska verktyg till att förstå vad en traumatisk kris är, hur den 
tar sig uttryck  och hur vi kan möta den.
 
En viktigt utgångspunkt är att skilja på kris och trauma!
Föreläsingen åskådliggör dessa skillnader och belyser vilka behandlingsverktyg som behövs 
i återhämtningsprocessen. 
Under dagen får du tillgång till de senaste vetenskapliga kunskaperna kring återhämtning.
 
 
Lars Rönnmark är Filosofie Doktor vid Göteborgs Universitet och ägnat en stor del av sin
 forskargärning åt traumatiska upplevelse. Han var  till exempel den förste som studera och skrev om 
återhämntingsprocessen för de som var drabbade av Backa-branden i Göteborg. 
 
Alla ni som arbeatr med denna typ av problematik är välkomna  att anmäla er till:
 
 
28/3 Kulturhuset Möllan, Mölndal Centrum 9-16

Sista anmälningsdag 21/3

Kostnad: 1.350:- (exklusive moms)

Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår i priset.

Anmälan: kontakt@kunskapsbutiken.com

                mob:  0707 12 53 10   -  0737 27 80 80 

 

Kommande föreläsningar! Boka redan nu!!

 

28/3 Trauma och återhämtning, Föreläsare: Filosofie doktor Lars Rönnmark

26/4 Juridik för HVB-personal. Föreläsare: fd socialchef/jurkand Wolf Zughaft

30/5 Suicide-prevention. Föreläsare fd chef psykriatri Eva Leander

 

Avgift: För alla tre tillfällena: 3.600:- (ex. moms)

 För en föreläsning: 1.350:- (ex.moms)

Anmälan till kontakt@Kunskapsbutiken.com  (faktura skickas till anmälningsadressen)