Ny föreläsning!!

På begäran erbjuder KunskapsButiken:

25/4 Juridik för HVB-personal!

Föreläsare: fd socialchef Wolf Zughaft

Möllans Kulturhus Mölndal

Klockan 9-16

Avgift: 1.350:- (ex.moms)

Anmälan senast 21/4 på kontakt@kunskapsbutiken.com

 

Att arbeta på ett HVB-hem innebär att  man är underställd svensk lagstiftning. Under denna dag ges gedigen inblick i vilken lagstiftning som gäller för HVB-hem och dess personal. Ett HVB-hem har behandlingsansvar för de inneboende och flera delar av lagstiftningen är en strukturerad hjälp för genomförande av behandlingen. Denna utbildningsdag ägnas åt att ge behandlingspersonal kunskap kring vilka skyldigheter och möjligheter som är gällande. Under denna dag behandlas bland annat följande teman:

- Juridik - vad är det?

- Socialtjänstlagen, myndighetsbegreppet

- Bistånd enligt socialtjänstlagen

- Utredningen. Vårdplan och Genomförandeplan

- Tvångslagarna

- Tillsyn

- Lex Sara

 

 

Välkommen till KunskapsButiken. KunskapsButiken är ett utbildningscenter som sätter kvalitet och era behov och önskemål i centrum .Vi är i huvudsak verksamma inom den sociala sektorn och specialiserade på mänskligt bemötande, behandling, ledarskap och handledning. KunskapsButiken utgår från vetenskapligt evidensbaserade teorier och metoder.

 

KVALIFICERAT UTBUD OCH SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR!

För KunskapsButiken står er utveckling i centrum! Därför presenterar  vi på denna hemsida ett basutbud på föreläsningar, kurser och utbildningar. Utbudet är av hög kvalitet då våra föreläsare har gedigna såväl teoretiska kunskaper som praktiska erfarenheter. Vår målsättning är att utifrån detta utbud och persoligt bemötande även kunna finna skräddarsydda lösningar för er.

 

HANDLEDNING OCH MENTORSKAP!

KunskapsButiken erbjuder mycket välmeriterade handledare för ärende-, process- och metodhandledning.

Vi erbjuder också personligt Mentorskap för din individuella utveckling som LEDARE inom ditt arbetsområde.

Tag kontakt med oss för kostnadsfri konsultation/information.

 

 

 

 

Nyheter

Skräddarsydda kurser!

03.04.2017 00:00
Kunskapsbutikes motto är att kunna skräddarsy utbildningar utifrån uppdragsgivarens önskemål. Under...

LÄSVÄRT!

27.03.2017 20:24
Nyhet!  Under rubriken LÄSVÄRT!  publicerar KunskapsButiken intressanta artiklar. Ge...

Skriv till oss med dina reaktioner

27.03.2017 17:26
Vill du ställa frågor till oss om de tjänster vi har tillgängliga? Kontakta oss gärna. Vi...

Välkommen till vår nya hemsida.

13.03.2017 17:25
Vi är glada att kunna presentera vår nya hemsida. Här kan du hitta information om vårt utbud. Vårt...