Välkomna till höstens program!! 

Anmäl er idag, endast ett fåtal platser kvar till Onsdagens föreläsning.

Vi kan nu presentera två högintressanta föreläsningar under hösten. Har ni något önskemål - hör gärna av er!

 

Lex SARAH - Vad krävs och hur gör man? 

Onsdag 1 november tid: 9-12

Enligt lag skall alla som arbetar inom vård och behandling vara väl förtrogna med  såväl innehållet i Lex SARAH som hur man rent praktiskt upprättar och fullföljer en Lex SARAH-anmälan. Under denna halvdag ges först kunskaper kring förarbeten och motiv till varför Lex Sarah kom till. 
Lex SARAH ses av lagstiftaren som ett kvalitetsarbete. Vad menas med det?
Enligt lagen har verksamheten en rad olika skyldigheter: rapporteringsskyldighet, utredningsskyldighet, skyldighet att  avhjälpa och/eller undanröja missförhållanden samt anmälningsskyldighet till IVO. Vad menas med dessa skyldigheter?
Föreläsningen syftar till att ge svar på hur den praktiska processen ser ut: Hur går jag tillväga vid en Lex SARAH-anmälan? Vem anmäler jag till? Vad händer sedan och vad krävs av mig och av verksamheten? Hur följs anmälan upp?
 
Föreläsare: Wolf Zughaft 
Plats: Mölndals Kulturhus Möllan 
Avgift: 1.200:- (exklusive moms) 
Anmälan: senast 15/10 kontakt@kunskapsbutiken.com, alternativ mob.0707 12 53 10 
Tid: Onsdag 1 november 9-12
Väl mött!
 
 

Våld och Hot - lågaffektivt bemötande 

 Tisdag 14 november/heldag!

Att möta, behandla och vårda klienter med omfattande problematik, är ett komplext uppdrag som ställer höga krav på den enskilde medarbetaren och organisationen. Aktivt arbete med värderingar och attityder gör det möjligt

att förhindra Våld och Hot på ett konstruktivt sätt. Uppgiften ligger i att ständigt klargöra uppdraget, sammanhanget och syftet tillsammans med klienten och därigenom förebygga och förstå risksituationer.
Utbildningen syftar till att, placera klientgruppen i en kontext som gör det möjligt att förstå hur man kan hantera konflikter, förebygga frustration, aggressivitet och våld som härrör sig från klientens avvikande beteende men som också uppstår i mellanmänskliga relationer. Utbildningen syftar också till att kunna agera då en hotfull situation uppstår.
Under denna föreläsningsdag får vi ingående kunskap kring lågaffektivt bemötande.
 
Föreläsare: Thomas Westerberg 
Plats: Mölndals Kulturhus Möllan
Avgift: 1.200:- (exklusive moms) 
Anmälan: senast 1/11 genom kontakt@kunskapsbutiken.com alterativt mob 0707 12 53 10 
 
Tid: Tisdag 14 november 9.00 - 15.30

 

Hör av er - vi skräddarsyr utbildningar! 

Gör som nedanstående verksamheter - använd Kunskapsbutiken!

Statens Institutionsstyrelse (SiS)
Göteborgs Resursförvaltning
Steget Vidare AB
Caremore AB
Brovalvet AB
Statsmissionen
Gryning Vård AB
Skeppet AB
Svenska Mellanvårdsgruppen AB
Attendo AB
Vägvalet AB
 

Vi syns i höst!

 
KVALIFICERAT UTBUD OCH SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR!

För KunskapsButiken står er utveckling i centrum! Därför presenterar  vi på denna hemsida ett basutbud på föreläsningar, kurser och utbildningar. Utbudet är av hög kvalitet då våra föreläsare har gedigna såväl teoretiska kunskaper som praktiska erfarenheter. Vår målsättning är att utifrån detta utbud och persoligt bemötande även kunna finna skräddarsydda lösningar för er.

 

HANDLEDNING OCH MENTORSKAP!

KunskapsButiken erbjuder mycket välmeriterade handledare för ärende-, process- och metodhandledning.

Vi erbjuder också personligt Mentorskap för din individuella utveckling som LEDARE inom ditt arbetsområde.

Tag kontakt med oss för kostnadsfri konsultation/information.

 

 

 

 

Nyheter

Skräddarsydda kurser!

03.04.2017 00:00
Kunskapsbutikes motto är att kunna skräddarsy utbildningar utifrån uppdragsgivarens önskemål. Under...

LÄSVÄRT!

27.03.2017 20:24
Nyhet!  Under rubriken LÄSVÄRT!  publicerar KunskapsButiken intressanta artiklar. Ge...

Skriv till oss med dina reaktioner

27.03.2017 17:26
Vill du ställa frågor till oss om de tjänster vi har tillgängliga? Kontakta oss gärna. Vi...

Välkommen till vår nya hemsida.

13.03.2017 17:25
Vi är glada att kunna presentera vår nya hemsida. Här kan du hitta information om vårt utbud. Vårt...